Engledans

Dansegruppa "Dancing angels" består av voksne damer som kjem saman regelmessig fordi dei likar å dansa. Eg har laga eit logoforslag til dei som ikkje fokuserer for mykje på konkrete englar, men meir på rørsle. samstundes er denne logoen ikkje bunde opp til ein spesiell kategori menneske noko som gjer at det er rom for å utvida konseptet utan å endra logoen.