Øygarden - wild serenity

Trostereiret er i gang med å utforma motiv til souvenirar for Øygarden. Her kan du sjå første utkast. Ørnebiletet er eit bearbeida bilete teken av Ingunn Teigen.