Basar-årer

Trostereiret produserer basar-årer på bestilling.

Kostnadene til årene er ein eingongsinvestering og de får truleg utgiftene inn på første omgang og etter det er det kun forteneste for dykk framover.


Pris frå 10,- pr. åre alt etter kvalitet og finish.


Standard: 5x14 cm årer, pussa og stempla eller skrive på for hand + trostereir-logo på baksida. 10,-/åre inkl. lakking og ny pussing før stempling/skriving (gjev glatt finish)

Basaråre med stempla tal
og fargemerking

Ekstra finish:
- Ekstra lag lakk etter stempling/skriving + 2,-/åre
- Fargemerking i nedste kanten av f.eks. kvar 100. eller 500. åre 
  (gjer det lettare å sortera vekk årer om de ikkje treng alle) + 1,-/åre


Grunnpris: 2000,- (200 årer)
(lakkering vert gjort med vassbasert panellakk)


Basarårene vert laga for hand og av naturmateriale så naturlege variasjonar vil forekoma.Stempla og handskrivne årer
i bunker på 10
Ta kontakt på trostereiretvik@gmail.com, fortel om ditt behov, legg igjen ditt telefonnummer og eg tek kontakt for vidare avtalar.