Basar-årer

Basar-årer

Trostereiret produserer basar-årer på bestilling.

Kostnadene til årene er ein eingongsinvestering og de får truleg utgiftene inn på første omgang (om de tek 20,- pr. åre og alle blir solgt) og etter det er det kun forteneste for dykk framover.


Pris kr. 20 pr. åre


5x13,5 cm årer, pussa, før-lakka, finpussa og stempla eller skrive på for hand (+ trostereiret-logo på baksida.)

Basaråre med stempla tal
og fargemerking

Ekstra finish inkludert:
- Ekstra lag lakk etter stempling/skriving

Om de ynskjer fargemerking i nedste kanten av f.eks. kvar 100. eller 500. åre (gjer det lettare å sortera vekk årer om de ikkje treng alle på ein trekning dersom det er færre folk enn forventa eller de av andre grunnar reknar med å ikkje få solgt alle årene ) + 2,-/åre

Minstepris uansett antal: 2000,- 
Frakt etter posten sine takstar kjem i tillegg. 

Om du ynskjer årer som du vil skriva på sjølv,  med eit strøk lakk + etterpussa,  kostar det. 10,- /åre. (minstepris 350,- + frakt) 

Alle priser er ex. mva (25%) 

Basarårene vert laga for hand og av naturmateriale så naturlege variasjonar vil forekoma.

Stempla og handskrivne årer
i bunker på 10

Ta kontakt på trostereiretvik@gmail.com