T-skjortar til kodeklubben

Trostereiret har levert t-skjortar til kodeklubben i Fjell kommune. Dette er eit tilbod til born og ungdom som vil læra grunnleggjande koding på datamaskin. 

"Med Scratch kan du programmera dine eigne spel, animasjoner og forteljingar — og vise dei fram på nettet om du vil.
Med Scratch kan barn og unge læra kreativitet, systematisk tenking og samarbeid."

Informasjon om tilbodet med påmelding finn du HER og ynskjer du meir info om kva ein kodeklubb er kan du sjekka kodeklubben.no