Innovasjon

Trostereiret jobbar for å laga produkt som er betre, smartare, meir miljøvennleg, og for produksjonsmåtar som gjer at me kan vera meir bærekraftige både når det gjeld miljø og økonomi og som gjer at du får akkurat det du treng og ynskjer.Me samarbeider med kundar og leverandørar for å få dette til og ynskjer innspel på idear til nytenking og produkt frå deg.
Me kan garantera at alle tips vert vurdert.
Hjelp oss med å bli betre. Send ditt tips til trostereiretvik@gmail.com
Hugs Fullt namn slik at me kan vita kven du er.